Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

System wspomagający zarządzanie planem zajęć w szkole


PRACA INŻYNIERSKA


System zarządzania planem zajęć w szkole, jest aplikacją mającą wspomóc układanie harmonogramu działania całej placówki oświatowej. W aplikacji znajduje się rozbudowana baza danych w której zawarte są informacje o najważniejszych aspektach działania szkoły. Na podstawie informacji zawartych w bazie danych, użytkownik ma możliwość podglądu swoich zajęć, zajęć określonej klasy lub nauczyciela, sprawdzenia wolnych sali w danym okresie lub w przypadku nauczyciela zgłoszenia nieobecności przez dany czas o czym na bieżąco są informowani uczniowie danej placówki. System posiada także rozbudowany system statystyk, który potrafi wygenerować szereg istotnych raportów, mogących usprawnić układanie planu zajęć w przyszłych okresach czasu. Zgodnie z najnowszymi standardami system posiada odpowiednio zabezpieczony panel administracyjny umożliwiający dostęp do niego po odpowiednim uwierzytelnieniu i autoryzacji. Bezpośrednio z systemu możemy również wygenerować kopię bazy danych lub ustawić automatyczny backup co określony czas zapisywany w dedykowanym folderze mającym odpowiednie prawa zapisu na serwerze, co w przypadku tak rozbudowanej aplikacji może być bardzo pomocnym modułem w zarządzaniu. Program jako jeden z nielicznych tego typu posiada architekturę klient-serwer co pozwala na dostęp do zarządzania bazą danych w różnych miejscach bez potrzeby instalacji oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa. Wykonanie oprogramowania w technologii webowej pozwoli nauczycielom na bieżąco aktualizować plan i jednym kliknięciem udostępniać go zainteresowanym uczniom którzy w każdej chwili będą mogli go sprawdzić na stronie internetowej. Zbudowanie systemu w sposób przedstawiony powyżej, pozwoli na bardzo szybki dostęp do podglądu lub edycji danych z każdego miejsca wyposażonego w połączenie internetowe, co wydaje się znaczącym udogodnieniem dla użytkowników.